DISOP

Dienst voor Internationale Samenwerking aan OntwikkelingsProjecten

DISOP vzw heeft als opdracht een ondersteunende dienst te zijn voor de bevolking van ontwikkelingslanden, en meer bepaald voor de armsten onder hen, door ze te begeleiden bij hun inspanningen  voor zelfbeschikking.

De know-how van DISOP bestaat erin in 8 landen van Latijns-Amerika, Afrika en Azië lokale organisaties te helpen bij het oprichten van opleidingsfaciliteiten ten behoeve van hun gemeenschap en de initiatieven te ondersteunen die hieruit voortvloeien.

De voornaamste diensten ondersteund door DISOP zijn:

  • de beroepsscholen voor jongeren van het platteland, met toepassing van de pedagogie van het alternerend leren;
  • de diensten voor landbouwvulgarisatie, gebaseerd op de leermethode "van landbouwer tot landbouwer";
  • de diensten voor opleiding van micro- en kleine ondernemers;
  • de permanente vorming van lokale leiders.
  • Peru, Nicaragua, Mozambique, Kameroen, Honduras, Guatemala, Filipijnen, Brazilië
  • Beroepsvorming, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs, Onderwijsbeleid en administratief beheer, Technisch en landbouwonderwijs, Vorming onderwijzend personeel
  • Lid